top of page

ผลิตภัณฑ์ 3DI

Снимок экрана 2020-10-01 в 18.29.22.png
5.png

กาวอะคริลิค

ซีลแลนท์ รุ่นแดง

Снимок экрана 2020-10-01 в 18.29.22.png
4.png

กาวอะคริลิค

ซีลแลนท์ รุ่นน้ำเงิน

Снимок экрана 2020-10-01 в 18.29.22.png
3.png

กาวซิลิโคน

ซีลแลนท์ ชนิดกรด

Снимок экрана 2020-10-01 в 18.29.22.png
1.png

กาวซิลิโคน

ซีลแลนท์ ไร้กรด

Снимок экрана 2020-10-01 в 18.29.22.png
6.png

กาวพียู

โพลียูรีเทน ซีลแลนท์

Снимок экрана 2020-10-01 в 18.29.22.png
2.png

กาวตะปู โซเว้นท์

Снимок экрана 2020-10-01 в 18.29.22.png
img_2D_0010.png
img_2D_0009.png

ปืนยิงกาว 3DI

bottom of page